wedstrijdreglement

Organisatie
De organisatie van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 is in handen van VNO-NCW Midden, RvN@, Kiemt, CIRCLES, Living Lab Regio Foodvalley Circulair, Rabobank en provincie Gelderland. Guifi ondersteunt de organisatie als mediapartner. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij VNO-NCW Midden in Apeldoorn. Het adres is:

Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
telefoon +31555222606
e-mail: gelderland@circulaireinnovatietop20.nl

Dit reglement is vastgesteld tijdens door de organisatie van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij een nieuw besluit van de organisatie van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20.

Deelname
Organisaties met een circulair product, dienst of concept kunnen zich inschrijven voor de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20.

Aanleiding c.q. reden voor de nominatie kan een goed project zijn, maar ook een product- of organisatorische innovatie, evenals elk ander succesvol initiatief ter promotie van circulariteit. De mate van circulariteit o.b.v. de R-Ladder van Ellen MacArthur Foundation speelt een belangrijke rol.

De inzendingen worden beoordeeld en genomineerd door een onafhankelijke jury.

Een project, product of organisatorische innovatie kan maar éénmaal ingediend worden. Indien er meerdere partijen bij het initiatief betrokken zijn, hebben deze geen bezwaar tegen het indienen ervan door de indiener. Wordt een project, product of organisatorische innovatie toch meer dan één keer ingediend door verschillende partijen, dan beschouwt de organisatie van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 dit als één inzending waarbij de eerste indiener als dé indiener wordt gezien.

Bij de inschrijving kan je genomineerd worden voor de publieks- en juryprijs.

Bij de inschrijving moet duidelijk worden vermeld of de inschrijving het gehele project betreft of een specifiek onderdeel.
Inschrijven kan alleen digitaal via www.geldersecirculaireinnovatietop20.nl. Het wedstrijdformulier dient vergezeld te worden van een kwalitatief goede foto (of foto’s) van een project en/of innovatie. Aanleverspecificaties van het beeldmateriaal staan vermeld op het wedstrijdformulier.

Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten vóór 18 december 17.00 in het bezit zijn van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20.

Het aanmelden van het wedstrijdformulier via www.geldersecirculaireinnovatietop20.nl wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het product of bedrijf dat gebruikt wordt in de uiting en de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven.

Alleen projecten die in Gelderland zijn uitgevoerd, mogen ingezonden worden. De inzender dient ook een Gelderse organisatie te zijn.
De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle voorgelegde materialen worden het bezit van de organisatie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.

Het secretariaat van Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingscriteria en dus kunnen meedingen.

Prijs en jury
Een onafhankelijke jury selecteert maximaal 20 inzendingen die zij voordragen als nominatie voor de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20. Deze genomineerden krijgen een plekje in de top 20.
De juryprijs en de publieksprijs van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 worden toegekend aan een van de beste 20 nominaties.

De juryleden bepalen de winnaar van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20. Zij kunnen hun stem uitbrengen op de genomineerde bedrijven door 1, 2 of 3 punten te geven. De winnaar wordt bepaald door de meeste punten.

Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en de bedrijven waar zij werkzaam zijn.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het vakgebied circulaire economie en is als volgt samengesteld:

 • Roeland van Delden 
 • Geanne van Arkel
 • Jeanette van Rijsoort 
 • Sjors Witjes
 • Maya Smits
 • Marieke Verhoeff-Broekman
 • Lisette Bosch

De jury kan besluiten ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.

De genomineerde projecten worden in de liveshow van de Gelderse Circulaire Innovatie top 20 gepresenteerd.

De winnaar wordt bekend gemaakt op donderdag 9 februari 2023.

De beslissing van de jury is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Indieners van genomineerde producten, projecten of organisatorische innovaties dienen aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking op 9 februari 2023. Dit kan in verband met covid-19 afwijken.

Overige
De organisatie houdt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle deelnemers op de hoogte gesteld.

Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door de organisator  en haar partners vrij gebruikt kan worden voor publicitaire doeleinden rondom de uitreiking van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich, zonder voorbehoud, akkoord met het wedstrijdreglement.

Beoordelingscriteria
De jury zal bij de beoordeling van de inzendingen rekening houden met de volgende criteria:

 • Mate van circulariteit (o.b.v. de R-ladder van de Ellen MacArthur Foundation)
 • Mate van samenwerking in de keten met andere partijen
 • Mate van schaalbaarheid
 • Vernieuwende karakter